Градински параклис

Малък с притвор и странична камбанария

 

Модел – 1.1 бял

Статус: наличен

Модел – 1.2 охра

Статус: наличен

 

Модел – 1.3 зелен покрив

Статус: наличен

 

За повече информация: 0899 99 88 54

градиско параклисче градиско параклисче

 

 

на горе

Градински параклис,Малък параклис, градинско параклисче, крайпътно параклисче, параклис за двора, домашен параклис, параклис край пътяпроскинетарии