Параклис в кв.Войново преди гр. Габрово

шир./ дължина/ височина/ тежина – 4.30м/ 5.80м/3.80м/28т.

Поставен с 80 тоннен кран

Основен дарител е обикновенна жена от мястото.


 

 

 

 

 

Дарителят от Войново