Параклис с купол, притвор и странични ниши

Моделът 28 S е с 15 прозореца, 4 ниши за иконопис, камбанария, голям купол, красива кръстова декорация на нишите, зелено църковно стъкло, кръст и камбана от масивен месинг.

Интериора е от мраморен под, мраморна повдигната олтарна част, мраморен плот в абсидата, стенопис на Св. Богородица в централната ниша.

Конструкцията е сглобяема и беше транспортирана с обикновен бризентов тир на максимално ниска цена.

 

Размер ширина 2,45/ дължина 3,85/ височина 5.20 / 15 тона

Поставен с 40 тонен кран

Параклисът е поставен в дворното пространство на предприятие в село Радуил/Боровец. В близост до входа, той е морален символ, които утвърждава на гостите чувството за честност и почтеност.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре

 

 

преносими параклиси,модели преносими параклиси,цена параклиси,размери преносими параклиси,цени преносими параклис,готови параклис,сглобяеми параклис,параклиси от гърция,производител параклис