Гомеми метални кръстове

ГОЛЕМИ МЕТАЛНИ КРЪСТОВЕ

 

„На твоя кръст се покланяме, Христе…”

 

Кръстът Христов въздейства духовно съзидателно, възражда човека към благодатен живот. Христовият кръст е символ на Христос , Неговото разпятие и слава са символ на христовата вяра и Църква.

Големите кръстове се поставят на святи места, кръстопътища, на високи хълмове и върхове. Целта е да закриля местните хора, те да се обръщат към него в ежедневието си и да им показва, че Бог е над тях и ги пази. В тежки моменти да ги уповава, мотивира и да им дава вяра и надежда.

Хората ще са по-добри, когато всяка сутрин виждат Божия символ, да грее над тях.

                                “За здраве и благоденствие на хората”

Фирма „Херон Консулт” ЕООД, заедно със своите партньори от производството е специализирана в проектирането и изграждането на големи метални кръстове.

Процесът на изработка на металните конструкции започва с проектирането. Вземат се предвид особеностите на терена, изискванията и параметрите на поръчителя. Съставя се идейния вариант за поставяне. Той съответно се остойностява, като се коментира транспорта и начина за монтаж.

 

Фирмите производители (Изпълнителите), с които работим са доказали своят професионализъм, безкомпромисно качество и точност. Te разполагат с всички необходими сертификати от Камара на строителите в България (КСБ)

Всичко това е гаранция, за всеки изработен и монтиран модел кръст.

 

Голям метален кръст на върха
Примерен модел
метален кръст над
по-малък примерен модел
Поставяне на метален кръст с кран
Примерен модел
железен кръст на
примерен модел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Това са примерни модели взети от публичното пространство, те не са изпълнени от нас.

Моделите, които предлагаме са подобни, одобрени технически от фирмата изпълнител.


 

Контакти

 

 

метални кръстове, големи метални кръстове, железни кръстове, кръстове поставени на връх,кръст на било, планина, кръст
монтиран над града, светещ кръст, огромен кръст, висок кръст, кръст поставен на високо, монтиране на кръст, изработка на
кръст, поръчка на кръст

[totop] нагоре [/totop]