Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Преносими Параклиси – www.paraklisi.com – Ortodox constuctions

 

 

Херон Консулт ЕООД полага усилия да осигури предоставяне на възможно най-точна и пълна информация. Въпреки това, Херон Консулт ЕООД не може да гарантира верността на информацията. Херон Консулт ЕООД не носи отговорност за каквито и да било последствия, претърпяни от посетител на уебсайта и/или трети лица като резултат от използването на сайта и информацията, публикувана на него.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Приемане на условията по настоящото споразумение

Посоченото тук „Споразумение“ представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и Херон Консулт ЕООД. С влизането, разглеждането и/или използването на този Уебсайт („Сайт“) Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да бъдете обвързани с тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

Отговорност

Информацията, достъпна чрез този Сайт, е представена такава, каквато е, без изказана пряка или косвена гаранция. Херон Консулт ЕООД не дава гаранция за надежността, точността, своевременността, полезността или пълнотата на информацията. Херон Консулт ЕООД не може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания и загуба на данни. Херон Консулт ЕООД не отговаря за подновяването на информацията, която се съдържа тук, в случай, че тя остарее.

 

Авторски права, Лицензи и Ограничения за употреба

Авторските права върху целия материал, представен в Сайта, са притежание на Херон Консулт ЕООД и на Ноадомики или на създателя на съответния материал. Освен ако не е посочено изрично, никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, изпращана, препращана под каквато и да е форма и чрез каквото и да е средство, включително, но не ограничено само до електронно, механично, фотокопирно или друго такова, без предварителното писмено разрешение на Херон Консулт ЕООД или на притежателя на авторските права. Разрешение се дава да се показват, копират, разпространяват и изтеглят материали от този Сайт за лични некомерсиални цели, без да се правят каквито и да е поправки и промени и в съответствие с авторските права и другите бележки, касаещи собствеността на материалите. Това разрешение се отнема автоматично в случай, че бъдат нарушени описаните тук условия. Не е позволено, без изричното знание и разрешение на Херон Консулт ЕООД, да бъде публикувано огледално копие на Сайта върху друг сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото в България законодателство, ще доведе до нарушаване на Закона за авторското право и запазените търговски марки.

 

Защита на личните данни при предоставена от Вас информация за Вашата собствена идентичност

С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на ползването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни.

Ние от Херон Консулт ЕООД защитаваме Вашите лични данни, така както защитаваме нашата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас, за следните цели: да персонализираме достъпа до някои от секциите на Сайта, да отговорим на Вашите въпроси, да събираме Вашите мнения, за да можем да подобрим качеството му. Ние няма да предоставяме на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно информацията предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани по-горе.

Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита.

 

Информация за Вашето посещение

Когато посещавате нашия Сайт, ние съхраняваме Вашия IP адрес, вида на браузера Ви, и отчитаме времето и броя на Вашите посещения. Ние използваме тази информация („Регистър за лични данни“), за да съберем информация за нашите посетители и да я използваме, за да персонализираме информацията, която Вие виждате на екрана и електронните съобщения, които получавате от нас. Тази информация се пази за наши вътрешни нужди без да я предоставяме за ползване.

 

Връзки

Сайтът съдържа връзки към други сайтове.  Херон Консулт ЕООД не носи отговорност за политиката по опазване на информацията и съдържанието на такива уебстраници.

 

Връзка с нас

Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас. Не можем да гарантираме за отговор веднага. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по-точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.

[totop] Нагоре [/totop]